Texty na zakázku

Texty na zakázku vznikají obvykle následujícím způsobem:

  1. Konzultace, rešerše, zajištění podkladů a jejich studium
  2. Příprava první verze textů
  3. Zapracování připomínek zadavatele
  4. Psaní druhé (konečné) verze textů
  5. Kontrola a úprava výsledné podoby na webových stránkách

Každý projekt je osobitý, vyžaduje tedy trochu jiný přístup i odlišnou délku přípravy. Výše jsem se pokusila nastínit ideální postup.

Nejdůležitější je pro mě kvalitní, čtivý a informačně správný text, který rámcově splňuje pravidla SEO. Jde mi tedy o strukturu, mezititulky, přiměřenou délku odstavců, vnitřní odkazy atp.

Poradím si také případně s překlady z angličtiny nebo WordPressem. V tomto publikačním systému mám i své weby (včetně toho, který nyní čtete:) a stále s ním pracuji.